A megalázottak dalábólTudod-e barátom, délceg vígság
megint el van k..va, ez mégsem hívság!
Mindent elmondtál, de mákvirág
még lehet belőled, ha szagod fogják!

***

Jobb, ha ismét megcselekszem
és kénytelen magamra eresztem
ideig vagy óráig megint
egyfajta rend, netán módszer szerint
s lesz majd egy szint, mit megütöttem
míg te biztattál, s én meggyűlöltem,
belevághatok megfelelni,
neked megint érdemessé lenni!

Vagy tetszik, tán ha önző vagyok
és pofán vágom minden dalod?
- Nem tudod eszik-e vagy isszák,
csak megnyílnak a rémes kulisszák!
Segély vagyok és kiáltozok,
de érted többé nem mozdulok,
mert én is élek, évek mérik,
és nélküled emelkedek az égig!

***

Gyatra szent és áldicséret,
ajnározó végítélet...
Búcsúzom most szép barátom,
oda veled minden álmom!


Mag, a mutogatóLeképeződni vágyott az akarat,
a győzelem tükrét szorongatva
magára bámulni tudatával,
létrehozni a boldogság szimmetriáját,
felülmúlni a forrást
egy párhuzamos tengelytartománnyal.

Megérkeztünk, s kivárva a korokat
feléltük létezésünk.
Tüneteivé váltunk a túlvilág valóságának,
sejtekbe kódoltuk az információt
és nem sikerült továbblépnünk,
elhittük, hogy már nem várnak.

Mindenből eredetire vágyunk, mégis
megcsalni reméltünk egy
funkcionális természetet.
Ragaszkodással szültük anyaggá
a természetfelettit, de megaláztuk a
testetlen változó művészetet.

Mint a szent, ki vállalta a világ szégyenét,
mint, a szerelmes, ki megelégelte kedvesét,
mint, az évszázad, mi letudta utolsó évtizedét,
mint, a vallás, mi jól szolgálta Istenét,

a világ most visszahúzódik, megpihen,
hogy újra megbocsáthasson.


Szűkület
I.

Beállt a változás,
mint(áj)a derekam.
Összeránt a fájdalom,
nem imádkozni borulok le.
Füstgomolyag kúrán vagyok,
tablettaként kapkodom a slukkokat.
Nem akarok egyben maradni és
nem akarom felépíteni a verset.
Ez az első tavasz, ami a halálról szól.

Tágulok. Elmém legyőzi a világegyetemet.
Előre szólok. Jósló-fájdalmaim vannak.
Jajgatok. Megszülöm a jövőt.

Nem várok baráti megértést,
se isteni feloldozást,
ha Isten és barát egy:
a tegnap volt és holnap lesz,
de sosem a ma, sosem az itt.
Mindent eldöntöttem.
Ezt se neked mondom.

II.

Talpam émelyeg. Magányra vágyok,
s felkapaszkodni az értelemhez
Jób lajtorjáján, de lábam csak a
józan ész latrinájáig juthat.
Valaki belecsinált lelkembe
majd magára hagyta a csend szagát.
Tartozni vágytam Isten-házatokba,
de csak adósságom nőtt –  a hitpénz,
a magam templomát én húztam fel,
veletek is többen, mert egyedül.


Maradokmagunkról magunknak  
lélektől lélekig  
sorról sorra  
lapszéltől lapszélig
a teljesség felől  
a teljesség felé  
isten isten  
én tőlem az énig
többé kevésbé   tiszta szívvel  
regék és rigmusok  
kezdettől kezdetig

maradok a semleges nem
a te én nélkül
az ősnemző
az ős-nem-létező
a szürke fekete-fehér
a sötét kamra
a sötét karma
a szádra merevedett gondolatjel
az egy
a vég nélkül kettő
az átkötés
a lírai ábra
a költői kép
a teljes alakos meztelenség
a néma
a csönd
az áthajlás a végtelenbe
a kilégzés
a beléd szakadt lélegzet
a szívbolygó
az anahata csillagkép

legyél a következő
a be nem következő
legyél a mindegy
a csak és most van
legyél a lopott
a kicsit valahonnan

legyél a rendszerelem
a nem rend nem szerelem
legyél a most meg
a mert megéri
legyél az arany
a nem mind ami fénylik


Egy perc és másfél grammSemmi különös, csak a valóság…

Elérkezettnek láttam az időt,
amit magamnak találtam.
Magamra találtam, és bár nem akartam
érte pénzt: ma eladtam a jegygyűrűt.
Ahogy a köveket tépték belőle,
mintha fogat húznának…
Recseg-enged-sikít-ellenáll-csikorog-
megvan… Tiszta arany.
Bal hátsó nyolcas. Bölcsesség…
ennyi se maradt szívemből.
Pedig, ha egy perc és
másfél gramm volt a jelentősége.
De nem az a baj:
képtelen voltam magamban
hozzád illőt találni...

...semmi kölcsönös, csak a valóság.


Feljogosító véletlenekAzzal takarózom, ami ölembe hullik,
s ridegek az éjszakák…
Ha nem húznék lélekruhát,
hidegen hagyna minden önfenntartó érzés.
Szerettem volna sajnálni,
hogy ideje alakot váltani,
de nincsenek feljogosító véletlenek,
tökéletesen tudatában vagyok,
hogy szeretlek.


Egy Monorierdei ima (dedicated to J.M.)Fogadd el, Istenem,
hogy engem nem fog mindig mindenki szeretni!
Fogadd el, Istenem,
hogy én elfogadtalak téged olyannak, amilyen vagy!
Fogadd el, Istenem,
hogy részedként egész vagyok, akinek életében részed van!
Kiszakadva belőled beleolvadok játékodba,
de ha rajtam keresztül (is) gondolod, érzed,
látod, ízleled, szagolod, teremted a világot,
szeresd úgy (is), amilyenné én teremtem!
Foggad el, Istenenm,
hogy általam nem fog mindig mindenki szeretni téged!
Köszönd- és bocsásd meg magadnak a világot!
Szeresd magad úgy, ahogy én szeretlek téged!


A hátsó ajtóTe tudod mit,
engem meg nem is érdekel.
Letépem a fecnit az aranynapokról,
ezek se látnak már több postitot.

Időhiányra pazarolt idő szorít. Pletykálkodunk,
nyelvünkre  tapadt a világ lepedéke;
le kéne kaparni, de a munka mindenkinek büdös.
Keserűség, ránk száradt élet szaga ömlik szerteszét.

Te csak azért is,
engem meg sehogy se érdekel.
Elmegyünk a másik irányba, telítődünk.
Senki se tétovázik, ha a hátsó ajtón kiszökhet az élet.

A Bájoló Magazin interjúja Szinay Balázzsal

Klasszikus verseink megzenésítése nem új találmány, gondoljunk csak Cseh Tamásra, a Hobo Blues Bandre vagy Szabó Balázs Bandájára. Kortárs irodalmi alkotásoknál már jóval kevesebbszer találkozunk a zenei közvetítéssel, a Tanítványi Láncolat Irodalmi Műhely kezdeményezése pedig egészen forradalmi, hiszen amatőr költők munkáival is foglalkoznak.  A projekt ötletgazdája, Szinay Balázs mesélt nekünk a kezdetekről, a legújabb lemezről és a jövőbeni tervekről.


Miként találtatok egymásra Földi Veronikával?

Az I. Verszene pályázat kapcsán kerestem női énekest. Egy közös ismerősünk irányított hozzá és az ajánlás kiválónak bizonyult. Néhány nap múlva meg is kezdtük a közös munkát. Verával gyorsan és hatékonyan tudtunk együtt dolgozni, nagyon ügyesen birkózott meg a már-már kész dalokkal és azokkal is, amelyek a közös munka során születtek. Osztozom a széleskörű nézetben, hogy kiváló énekes, jó zenei ötletekkel és lehet rá számítani.

Hogyhogy nem már befutott, kortárs szerzők verseivel dolgoztok?

Egyrészt, szeretek árral szemben úszni, és lehetőleg olyan dolgokat csinálni, amit más nem, vagy csak kevesen. Nem kötnek le a szokványos, bevett formulák. Másrészről úgy gondolom támogatásra, népszerűsítésre elsősorban a kevéssé ismert szerzőknek van szüksége, hozzátéve, hogy az ő munkáik legalább annyi értéket hordoznak számomra, mint a szakma ismertebb képviselőié, sőt, sokszor elevenebb, kreatívabb alkotásokkal lehet találkozni ebben a szegmensben. A megzenésített szövegek alkotói közül egyébként pedig többen ismertek, pusztán vannak még olyanok, akiknek eddig nem kerültek a látókörükbe. Elég sok szerző képviseli ezt a szakmát.

Mennyire törekedtek változatosságra zenei stílus tekintetében?

Mint ahogy minden alkotó és alkotás egyedi, a zenei adaptációk elkészítésénél is ezt igyekszünk szem előtt tartani. Az alkotók iránti tisztelet már csak ebben is meg kell, hogy mutatkozzon. Az ilyen jellegű zeneművekben a megzenésítőnek valamilyen szinten vissza kell adnia a szerzőt, persze átszűrve magán szöveget. Egyébként sem szeretnénk ismételni önmagunkat, ugyanolyan, vagy hasonló dolgokat csinálni. Verában és bennem is nagy a kísérletező kedv, a zenei nyitottság. Alkotni úgy jó, ha abból mindig egy kicsit más lesz, és mindig előkerül valami új dolog.

Az eredeti szerző közreműködik a megzenésítésben?

Egészen röviden: nem. Ez egy ránk bízott feladat és részben ez adja a szépségét. Ráadásul annál nagyobb a meglepetés a szerző számára is, ha elkészül egy-egy dal.

Mit jelképez a második lemezetek, a Szokatlan Másság borítója? Milyen koncepció alapján válogattátok rá össze a verseket?

Egyszerűen az összeállítás hangulatát. A többi rá van bízva a befogadóra. Ez tipikusan az a borító, ami mindenkinek azt jelenti, amit belelát. Rá van bízva. Mi csak adtunk egy alaphangulatot, némi szimbolikával, amiben azért vannak utalások arra, számunkra mit jelent. A szövegek kiválasztásánál szempontul szolgált a szövegek érdekessége, témaválasztása, zeneisége, megzenésíthetősége és a szándék, hogy ezúttal valami teljesen mást csináljunk, mint az előző összeállításnál. Az ily módon kiválasztott versek érdekes elegyet adtak ki. A belőlük válogatott szövegvilág kicsit melankolikusabb, filozofikusabb hangvételt adott az új anyagnak, zeneileg pedig az alternatív stílus irányába mozdította el, bár erre a szériára is ugyanolyan zenei változatosság jellemező, mint az előzőre. Helyet kapott többek között a népzene, a popzene, a blues, a funky hangulatvilága is.

Gondolkodtatok-e azon, hogy bevonjátok a munkátokba a videoklipet mint közvetítőeszközt?

Vannak ilyen jellegű tervek. Én jelenleg két dalhoz tudok elképzelni klipet. Időben kell csak elérkeznünk ezek megvalósításához. Mindazonáltal az élő előadás színesítéséhez, műsorszerű reprezentálásához is elég sok ötlet merült fel.

Várható-e, hogy bővül még a csapatotok, vagy továbbra is ketten készítitek el a megzenésítéseket?

Szeretnénk egyes dalokat teljes zenekari verzióban is elkészíteni, aztán később ezzel a formációval is előadni őket. Nyitottunk a csapatépítés irányába, ugyanakkor nem sürgetem a dolgot. Ha elérkezik az ideje, ez is teljesen összeáll és megvalósul. A duós formációt e mellett megőrizzük. Vannak olyan ötleteink is, amiket ketten szeretnénk csinálni.

Elsősorban kiket szeretnétek megszólítani?

A gyerekkorosztály kivételével bárkit, aki nyitott a dalokra. Lényegileg minden korosztályból van olyan, akit egy-egy vagy több dalunk megérintett.  A gyerekek is csak a szövegek komolysága, tartalmi telítettsége okán esnek ki a célzásból, bár ez se igaz minden dalra.

Mi a célotok ezzel a kezdeményezéssel?

Jól érezni magunkat, átadni a dalok üzenetét, örömet szerezni, úgy, hogy ezzel még a kortárs irodalom népszerűsítéséhez is hozzájárulunk.

Melyik dal a személyes kedvenced?

Mivel a dalok zenei világa sok esetben az én gyermekem, illetve a szövegek ugyanilyen közelivé válnak az elkészítés során, szinte lehetetlen egyes szerzeményeket kiemelni.  Mindössze néhány olyan van, ami talán személyes érintettségből fakadóan közelebb kerül az emberhez, de ilyet illetlenség volna ebben a formában kiemelni. 


Dézsi Fruzsina

A Szerda Magazin interjúja Szinay Balázzsal

"Irodalomról, vagy más ily fontos emberi lomról..."
Idén áprilisban, a Babits Mihály Emlékházban tartott költészet napi megemlékezésen bemutatkozott Szinay Balázs, a Tanítványi Láncolat Irodalmi Műhely valamint a Comitatus folyóirat szerkesztője, ötletgazdája, mozgató rugója. Balázs eddigi munkássága során nem csak alkotóként, de irodalomszervezőként is jelentősen hozzá járult a kortárs irodalmi élet színesítéséhez, gazdagításához, az amatőr tehetségek felfedezéséhez és gondozásához.

Legújabb projektjében kolléganőjével, Földi Veronikával zenésít meg kortárs és klasszikus alkotásokat. Erről, valamint a mai magyar irodalmi életről beszélgettünk Balázzsal.

- Honnan jött az ötlet, hogy megzenésíted az oldaladon felbukkant szerzők verseit? (Klasszikusokat már többen is elénekeltek, de a kortárs, főleg amatőr szinten ez elég ritka, egyedi vállalkozás.)
- Mivel egy ideje egyébéként is egy versmegzenésítős duó, vagy csapat életre hívását terveztem, kézenfekvőnek tűnt a gondolat, miért ne lehetne ezzel kapcsolatban egy pályázatot kiírni, ami által hozzájárulhatunk a kortárs szerzők munkásságának népszerűsítéséhez. 

Szeretek egyedi, rendhagyó, hiánypótló dolgokat csinálni. A kortárs szerzők műveiben ugyanannyi lehetőség van, mint a klasszikusokéban, sőt még aktuálisabbak is lehetnek. A figyelmet pedig a teljesítményünkkel szeretném felhívni magunkra nem azáltal, hogy például Ady Endre, vagy Weöres Sándor neve szerepel a címekben. Persze, fogunk velük is foglalkozni. 

Nem hiszek az amatőr, illetve a profi megjelölésekben. Manapság amatőrnek azt hívják, aki nem iskolában tanulta a szakmát, amivel foglalkozik, hanem autodidakta módon. Holott szerintem ez sokkal nagyobb teljesítmény. Az úgynevezett amatőr szerzők a mélyvízzel kezdenek. Saját tudásra és tapasztalatokra alapozva vállalják azt, hogy közzéteszik a munkáikat, amire kaphatnak hideget, meleget. Ez mindenképp becsülendő, hozzátéve: sokszor láttam amatőr szerzőktől színvonalasabb, szórakoztatóbb irodalmi művet, előadást, mint tanult kollégáiktól. Az embereket nem lehet önkényesen kasztokba sorolni. Hozott tehetséggel születik mindenki. Hiába akar egy szakmát megtanulni az, akinek nincsen hozzá egy olyan, életből szerzett tapasztalat és tudásanyaga, plusz tehetsége, ami egy szakma mesterévé teszi őt, és fordítva. Nagyon sok minden tanulható, de az a többlet, amit az ember hoz magával, nem.
- Mi alapján választod ki a megzenésítendő verseket?
- A verseket nem én, illetve nem csak én választom ki. Ez csapatmunka. A szempontok között szerepel a téma aktualitása, a szöveg zeneisége, előadhatósága, és végső soron az, hogy megindít e valamit az emberben, megihleti-e zeneileg?
- Mesélj egy kicsit a dolog technikai részéről! Hogyan álltok hozzá egy vers hangszereléséhez? Mik a munkafolyamatok?
- A kiválasztásra alkalmas szövegekből kiválasztunk 8 olyan szerzeményt, mely egy összefüggő koncepciót alkothat úgy, hogy mégis különfélék legyenek a dalok. Szeretnénk, hogy a dalok egyenként is megállják a helyüket, de együtt is jól szólaljanak meg stílustól, műfajtól függetlenül. 

A kiválasztott szövegekkel javarészt én kezdek el zeneileg foglalkozni. Minden szövegre ráhangolódok, átszűröm magamon, és néhány olvasás után elkezdem rá játszani azt a gitártémát, amit a szöveg előhív belőlem. Sokszor ez hoz magával egy énektémát is. Ha egy dalnak megvan az alapszerkezete, megmutatom Verának és közösen folytatjuk a munkát. Ő tovább színesíti az éneket és megbeszéljük a zenei részleteket. Ugyanakkor van olyan dal is, amihez a közös munka közben találtuk ki a zenét és az énektémát is.

- Vannak hosszú távú terveid is ezzel a projekttel, vagy ez csak egy egyszeri fellángolás?
- Ha lehet azt mondani, már a második fellángolásnál tartunk, mivel most vesszük fel a második 8 dalt. Mivel szívesen csináljuk, és mindig akadnak új ötletek, tervek és felkérésék, biztos, hogy lesz folytatás. Egyes dalokat teljes zenekari verzióban is szeretnénk felvenni. Jelenleg szerveződik a csapat. Szerintem hamarosan neki is kezdünk a felvételeknek.
- Mi a véleményed a kortárs irodalomról? Látsz-e benne valami egységességet? Sokan vannak azon a véleményen, hogy az irodalom „veszélyeztetett faj”, a modern társadalomban nincs rá igény, előbb-utóbb el fog tűnni a mindennapokból. Tapasztalataid alapján van ebben ráció?
- Egyre többen foglalkoznak irodalommal. Eltűnni biztos nem fog. Mindig bukkannak fel kivételes tehetségek, emlékezetes szerzői megnyilvánulások. Nekünk, akik ezt követik részben az is a dolgunk, az ilyesmit meglássuk és támogassuk. 

Ahogyan a társadalmi rendszerek, vallások, erkölcs és szokásrendszerek megszületnek, majd eltűnnek, ugyanígy a mindenkori kortárs művészet javarésze is. Legtöbbjükről nem is tudunk. Csak az maradhat meg az emlékezetben, ami olyan időtől független, abszolútnak mondható értéket tud képviselni és közvetíteni, ami az embert lényének alapjaiban érinti meg, bármikor is találkozik vele. 

Az irodalomnak is az élő szereplés és a nyilvánosság irányába kell tartania, ahhoz hogy a társadalmi igényekkel lépést tartson. Ez azonban alapvetően ellenkezik az irodalmár szerzői magatartásával. Az költő, az író elsősorban szerző, lelki attitűdjével ellenkezik, hogy művét elő is adja, az előadás az előadó feladata. Ugyanakkor, aki tartózkodik az élő szerepléstől, könnyen letűnhet a kortárs irodalom horizontjáról.
Az irodalom feladatát tekintve Hamvas Bélával értek egyet, aki a Poeta sacer című esszéjében részletesen kifejtette a költő feladatát, ami nem más, mint az ősiség metafizikai tudásának, értékének őrzése és áthagyományozása az újabb generációkra. Ady Endre például még tökéletesen tisztában volt ezzel. De végidőket él az a kor, melyben már a költő sem foglalkozik ezzel. A XX. század magyar költészete sok esetben ezzel még tudatosan foglalkozott. A XXI. század költői már csak ösztönösen érintik. A költészetben teret nyert, és egyre inkább teret nyer a múlandósághoz kapcsoló, átmenetiségből táplálkozó témaválasztás (politika, hétköznapok, saját érzések stb.). Éppen ez teszi ezt a fajta költészetet mulandóvá.
- Köszönöm a beszélgetést, és munkádhoz a továbbiakban is sok sikert és lelkesedést kívánok munkádhoz, hivatásodhoz!
- Én is köszönöm a beszélgetést!

UploadedKávéház: Beszélgetés Szinay Balázzsal

"...ne légy költő, ha más javára nem válsz."

Szinay Balázs aktív irodalmi életet él. Verseket ír, kritizál és dicsér az irodalmi láncolaton, a Comitatus folyóirat főszerkesztőjeként pedig minden erejével azon van, hogy mi, olvasók is kapjunk egy kis szeletet a kultúra hatalmas világából. Balázzsal nem csak erről beszélgettünk. Szóba került legújabb projektje is, amelyben kortárs szerzők verseit zenésítik meg kolléganőjével, Földi Veronikával.


-Kedves Balázs, először is, kérlek, mutatkozz be néhány szóban az olvasóknak!

-Csatorna, híd, őrző – spirituális berkekben így szokták meghatározni a tevékenységem. Az irodalmi élet pedig az író, költő, szerkesztő címkéket használja azokra, akik hasonló szerepkörben mozognak. Én, ha lehet, kerülöm a címkéket, megjelöléseket. A besorolás, azonosítás, önazonosítás valamilyen szinten önös és megöli a kreativitást.
Mindent a spiritualitás szemszögéből szemlélek és pusztán különféle formákba öntök lelki, szellemi tartalmakat. Egy régi versemben így írtam magamról „polihisztor a transzcendensben”.  2008-2009 óta szerkesztem a tanítványi láncolat irodalmi műhely webes felületét és szervezem a hozzá kapcsolódó kiadványokat, rendezvényeket, pályázatokat, irányítom a Comitatus folyóiratot.


-Különleges projektnek számít, hogy kortárs, amatőr szerzők verseit zenésítitek meg. Honnan jött az ötlet?

-Annyiban pontosítanék, hogy nem csak amatőr szerzők versszövegeivel foglalkozunk, hozzátéve: úgy vélem, nincs amatőr vagy profi szerzemény, csak jó és nem jó, érdeklődést kiváltó és kevéssé sikeres.
Viszonylag régóta foglalkozom zenével. A zenészi tevékenységre való igény mondhatni már gyermekkori álomként megjelent az életemben.  Lényegében mindig ezzel szeretettem volna foglalkozni. Későbbi érdeklődésem, hivatásom azonban más irányokba vitt, de mindig is nyitva hagytam a lehetőséget, hogy egyszer a zene kiemelt szerepet kap az életemben. Ennek az elmúlt években érkezett el az ideje és irodalmi tevékenységem ehhez kedvező táptalajt nyújtott.
Azt gondolom, az lehet különleges, ahogyan megzenésítjük a verseket. Nagyon sokan foglalkoznak manapság zenével, széles a paletta, köztük versmegzenésítéssel is. Igazi kihívás rendhagyót alkotni. Mi, Veronikával alapvetően „pop-slágereket” készítünk a versekből, kicsit máshogy igyekszünk értelmezni egy-egy szöveget, mint ahogy az alapjában egy versmegzenésítés során megszólalhat.

-Milyen a fogadtatás?

-A szóbeli vagy írásos visszajelzések alapján 90 százalékban kedves, szeretetteljes, elismerő, a maradék 10 százalékból pedig igyekszünk tanulni. Szívesen fogadjuk a kritikákat, észrevételeket. Statisztikailag azt lehet mondani, hogy az ilyen jellegű produkciók viszonylatában viszonylag gyorsan nagy érdeklődést vált ki az, amit csinálunk – 2-3 három hónapja még nem is létezett ez a produkció.
Persze ezért folyamatosan tenni kell. Az emberek figyelme manapság sok irányba szóródik és a megzenésített versek világa nem feltétlen tartozik a legpopulárisabb zenei műfajok közé. Aki ebbe belekezd, annak számolnia kell ezzel. Ugyanakkor úgy látom, amit csinálunk széles érdeklődésre tarthat számot, ha valakit nem rettent el rögtön a „vers” szócska a címekben, illetve, ha a dalaink terjesztését mind egyénileg, mind a megfelelő fórumokban minél többen támogatják, a megmutatkozást pedig lehetővé teszik.-Mit mondanak az eredeti alkotók?

-Nyitottan és örömmel fogadják a megzenésítés megközelítési módját, a projekt zenei világát. A végeredmény a szerzők saját elképzeléseihez képest több esetben okoz meglepetést, de ennek mindig pozitív végkicsengése van. Nagy elismeréssel szólnak a dalokat éneklő Földi Veronikáról és jómagam  is egyre több felhívást kapok arra, hogy énekeljek a dalokban.

-Milyen jövőt jósoltok ennek a projektnek?

-Úgy gondolom, óriási lehetőség van az egészben és én mindig maradandó, vagy legalábbis hosszú ideig nyomot hagyó alkotásokban gondolkodom. Arra törekszem, hogy egy-egy dal kortól, nemtől, ízléstől, társadalmi rétegtől függetlenül akár 10 év múlva is megszólítsa a hallgatóság azáltal, amit közvetít. Elsősorban nem szakmai fórumoknak, hanem az átlag embernek szeretnék megfelelni. Ha a dalokat továbbra is rádiók játsszák és lesz lehetőségünk belőlük a jövőben is minél többet élőben előadni, már célt ért a kezdeményezés.


-Lesz folytatás?

-Mindenképpen.  Jelenleg is egy 8 dalból álló összeállításon dolgozunk, ami a Szokatlan másság címet kapta. Később szeretnénk ezekből néhányat teljes zenekaros verzióban is elkészíteni, valamint saját dalokat is felvenni, ezeket bemutatni.

-A zenélés mellett az irodalomban is tevékenykedsz. A Comitatus folyóirat főszerkesztőjeként neked milyen képed van a mai magyar irodalomról? Mit gondolsz, milyen irányba haladunk?

-Irodalmi élet mindig volt és lesz. Bizonyos szempontból jobb a helyzet, mint akár 1 vagy két éve. Sokkal nyitottabbak az emberek a kortárs irodalom népszerűsítési kísérletei iránt és egyre ötletesebb kezdeményezések születnek.  Folyamatosan színesedik és szélesedik a paletta. Ugyanakkor az individualizmus és virtuális jelenlét tömeges elterjedése ennek se kedvez. Ezzel nemcsak a minőségi alkotások száma, de a pusztán öncélú, magamutogató, önmagának vagy egy kisebb közegnek szóló mennyiségi alkotások száma is növekszik, melyek átláthatatlanná teszik a kínálatot. Én eleve nem tudom értékelni azokat az alkotásokat, melyekben a szerzők csak önmagukat kívánják adni a mindenkori közönségnek. Meg kell, hogy jelenjen egy többlet, ami fontosabb az alkotónál. Ami nem csak róla és nem csak neki szól.
És ami talán ennél is fontosabb: sajnos azt látom, hogy egyre többen vannak azok, akik csak a saját előremenetelük építésével foglalkozik és a másik sikerének kevéssé tudnak örülni.  Nem akarok kiemelni külön művészeti ágakat, de jártamban-keltem szemlélve a plakátokat, felhívásokat programkiírásokat sok olyat látok, amiről lerí, hogy a produkció a készítőnek fontos, nem szólít meg. Nem teszi számomra a „termékét” fontossá, érdekessé.
A haladás összefügg az alkotó és a befogadó közeg spirituális minőségével. Alapvetően mindig az adott közegen múlik, mi merre halad, változtatni pedig elsősorban az egyén képes. Kollektív szinten érzékelhető egyfajta emelkedés. Amíg azonban a művészetben ilyen mértékű az individualizmus, emelkedést nem a művészet fog hozni, sőt nem is halad párhuzamosan a társadalmi emelkedéssel.
Úgy gondolom, hogy a jövőben az irodalom máshogy működhet jól, mint ahogy most. A hogyanokat gyakran csak menet közben, vagy utólag látjuk. Szerintem a hangsúly az élő szereplés irányába fog terelődni, noha paradox módon a közönséget nem egyszerű egy-egy élő eseményre meginvitálni. Amit az emberek elérhetnek online is, nem feltétlen vált ki akkora személyes érdeklődést.


-A tanítványi láncolat irodalmi műhely a publikálási lehetőség mellett számos lehetőséget kínál fel a szerzőknek a fejlődésre. Miért tartod ezt ennyire fontosnak?

-Az írás mesterség, gondolkodásmód, életfelfogás. Kell, hogy legyenek olyan fórumok, ahol emberi hangon lehetőleg hozzáértő segítséget kaphat az, akit ez a tevékenység komolyan, elhívatottan érdekel, anélkül, hogy azon kéne gondolkoznia, miféle haszon származik az ő létéből. Életünk legtöbb területén nem abba segítenek nekünk kibontakozni, akik vagyunk, hanem előre legyártott válaszokat és megfelelési kényszert igyekeznek ránk erőltetni.  Fontos, hogy legyenek olyan kezdeményezések, melyek önmagunk feltárásában és képességeink, lehetőségeink kibontakoztatásában segítenek. Ha téged érdekel valami, az nem kielégítő válasz rá: hozzá se kezdj. Márpedig, ha akár csak ebben a szakmában szeretne egy kezdő szerző segítséget kérni „nívósabb” fórumoktól, gyakran kaphatja ezt a választ. Kapaszkodókra pedig szükségünk van.

-Mennyire hatékony a közösségi fejlődés lehetősége?

-Erre a kérdésre lényegében választ adtam fentebb. A közösségi fejlődés lehetősége mindig adott, ha a közösségre figyelünk és nem önmagunkra.

-Írásaidban mit tartasz a legfontosabb mozgatórugónak?

-Idézve magamtól: „…ne légy költő, ha más javára nem válsz.” Az Őrzöktől az Őrzökig és a Belletrisztika és hagyományos (filozfóiai) irodalom című esszéim részletes választ adnak művészetszemléletem vonatkozásában.

-Milyen erkölcsi értékeket képviselsz?

-Legegyszerűbben a Jézusi tanításokat, de nem Biblikus vagy keresztény, hanem hagyományon alapuló felfogásban. Vagyis úgy, ahogy azok vannak a maguk szószerintiségében és egyszerűségében, hátsó gondolatok és magyarázatok nélkül. A hagyomány ismérveiről például Hamvas Béla írt részletesen.


-Mit akarsz kifejezni a nagyvilágnak?

-Minden és mindenki egy. Az egyén minden érzésével, gondolatával, tettével hat a nagy egészre, aminek ő szerves része. Ez fokozott hangsúlyt helyez az egyéni felelősségre. „Ne tégy olyat másnak, amit nem kívánsz magadnak.” Istent nem szükséges keresni, mert mindenhol jelen van, benne élünk. Az ember Isten teremtő erejének megnyilvánulása. Rajta áll, mit teremt a maga, a környezete, valamint a világ számára.

-A verset vagy a prózát kedveled inkább?-Mindent szeretek, ami igényes, kreatív, eredeti, szem előtt tartva Kazinczy gondolatait:  „Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted / Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot. ” Önkéntelenül is hibázunk mindannyian és mindenhez egyikünk sem ért, de a hibánkat el kell fogadnunk és emellett is a lehető legjobbra törekedni. 

A hűségrőlIsten saját gyönyörködésére és szeretetének kifejezésére fajok ezreit, élőlények milliárdjait árasztotta ki magából a teremtett világban. Nem választott közülük pusztán egyet, amiben a többi hátrányára nagyobb örömét, vagy kedvét lelné, vagy aminek kevesebbet adna. 
   Később saját képére és hasonlatosságára megalkotta az embert, azt a lényt, amely az ő kicsinyített mása. De mennyiben jár el az ember az Isten(i)ség rendje szerint, ha örömét, gyönyörét, szeretetét egyetlen általa kijelölt lényre fordítja? Hiszen az Isten először teremtett embert, aztán férfit és nőt, de (pusztán) egymáshoz való kizárólagos hűségüket nem kódolta beléjük. 
   Egy helyen azt mondta, szaporodj és sokasodj, ehhez pedig legyél férfi és nő, de nem találunk arra vonatkozó tiltást, hogy ne gyönyörködj a mindenség egészében és csodáld, ami körülvesz, szeresd benne azt, amit csak képes vagy szeretni. 
   A hűség egy olyan elv, melynek be nem tartása egyes kultúrákban az embert sérti, ám önmagában mégsem több, mint az emberi törvénykezés fölérendelése az Isteni rendnek.

Önátadás
Hálásnak lenni mindenért.
Megköszönni a földi anyát és a földi atyát.
Elengedni, ami nem szolgál, rábízni magam a mennyei Atya akaratára.
Tisztelni, szeretni és vigyázni az asszonyt, örök társam,
aki minden időben megmaradt szeretetében.
A gonoszt, ha ki nem űzöm, távol maradni tőle.
Imádkozni, hogy a test elbírja a rámért terhet.
Imádkozni a szellemért, hogy megtisztuljon démonaitól.
Vigyázni a gyermekre.
Hittel lenni.

Édes dologUgyanúgy látom,
de másképp hazudom meg a szépet.
Erőltetem és kiállok
a megtörtént események
emlékeinek színpada mögé.
De ez már nem az én társulatom,
másképpen súgnak össze mögöttem.
Hálám és őszinteségem nem változik,
lassan csak neked sírok
és nevetek kedvesem…
…Csak te ismersz engem,
hisz te jelensz meg:
múltamban, jelenemben
s jövőmben.

ZárásGondolataim előnyei semmisnek tűnnek.
Nem annyira terveztem,
s nem foghatom rá, hogy az a múlt.
Bezártam hát annak, ami volt,
de nem tisztázottan.
Sok minden kimaradt reményeim emlékirataiból;
örömviszony, lelki gondolatok…
Nem ilyen átadásra készült a nyugalom!
Remélem, egyszer még
bizonyíthatom összes feltevésem,
hisz még mindig...,
…még mindig szeretnék hinni,
s tudni, hogy felkészítettelek bukásomra.

ElemekTöbb én öntudat variációja vagyok,
s olykor átszellemülök,
változó alkalmakkal.
Gyakran önkényes álomba merülök,
talán olyankor nem tisztázok valamit belül,
s tűzként, vagy vízként ébredek.
Hamuval borítom,
vagy árral sújtom a világot.
Megőrzöm titkom,
hogy agyamban
szerelmed csöndje motoszkál…
…de hol van a szél és a föld?

A zsarnokA zsarnok volt eddig az egyedüli,
ki a hasonlóságra mérget vett,
az egyetlen Úr,
kinek asszony nélkül is
megszült halottja lett.
Most mérik arcom hozzá,
összeboronálják a múltat
minden szálon vele,
öncélomnak az ő útját tervezik…
…de nem tudhatják még,
hogy ki ritkán bánt,

az nem felejt!


SilentiumKétfajta csend létezik, mozgó és mozdulatlan, zajos és néma, harsány és letisztult. Az egyik helyet rak beléd, a másik helyre rak benned… …vagy inkább a helyedre rak, megint másképp: a világot helyezi át rajtad és téged a világon. Ha tetszik, az egyik alapodat hozza állapotba, a másik alapállapotodba hoz. Minden silentium tárgya ezek közül az egyik vagy a másik… …de végső soron mégis csak az az EGY.

Utolsó aktivitásNem én üvöltök, a (sem)mit sem sejt, ha
emberré fajul, s lesz élő, mert alszik,
ráhúz a csend, ha fajsúlya haragszik;
legyintek: nincsen ennek már lényege.

Emberré tombolom magam éppen, mert
elárulták szemefényem, kincsembe
túrt, ki lelkemben molyolt, de nincs ebbe
semmi, csak okozat, s ottfelejtett ok.

A zenének vége - Jim Morrison versei és dalszövegei Hobo fordításábanJim Morrisonnal mint rocksztárral, énekessel és mint költővel még valahogy középiskolás éveim közepe felé ismerkedtem meg, teljesen véletlenül. Legjobb barátom hívta fel a The Doors zenekar zenéjére figyelmemet, mint legújabb személyes felfedezettjére. Mint az akkoriban szokás volt köztünk, kölcsönadta nekem egyik (mint most már tisztában vagyok vele az egyik leggyengébb) lemezüket, mert szinte kötelességének érezte, hogy megszeretesse velem a zenekart. Meg kell mondjam, a lemez nem tetszett, unalmasnak és tőlem idegennek találtam, de azért szoktattam magam a dologhoz. Sokszori hallgatás után végül is több dal megtetszett róla, de ami akkoriban leginkább motivált az volt, hogy érdekes módon környezetemben ezidőtájt egyre több kortársam fedezte fel magának újra az akkor már kb. 30 éve nem létező zenekart. Néhány éven belül pedig a Doors zenekar és Jim Morrison egyénisége szenvedélyemmé vált.

Főként a középiskola kezdete óta rendkívüli módon vonzott a költészet. Talán én voltam az egyik azon elvetemült emberek között, akik minden magyar órán kiadott szakirodalmat elolvastak, sőt még ki is egészítették azt, legalábbis eleinte. Később már csak azt olvastam el, ami érdekelt. Csillapíthatatlan éhséggel faltam a tananyag szerint soron következő költő, író életrajzát, szerzeményeit és közben magam is elkezdtem komolyabban írogatni. Hatással volt rám Csokonai, Vörösmarty, Ady, József, Radnóti, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Villon és még sorolhatnám. De főként a szimbolisták. Aztán úgy a középiskola közepe-vége felé egy olyan fordulópont következett be az életemben, ami megváltoztatta a költészetről alkotott képemet és személyes költői pályámat. Ez volt a The Doors és Jim Morrison.
Jim Morrisont a világ elsősorban rocksztárként, szexbálványként, showmanként, botrányhősként, énekesként és még ki tudja mi minden másként tartja számon, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy többek között ő maga és akik vették a fáradtságot arra, hogy megismerjék egyéniségét, munkásságát mit vallottak róla: költő volt. Ennek ellenére énekesi és botrányhős karakterének árnyékából sosem tudott kilépni. Noha ő sosem kívánt kilépni és végül is sosem lépett ki a költő szerepéből. Ez volt az egyetlen megjelölés, amit elfogadott önmagára vonatkozóan. Írásait, gondolatait, költészetét ennek ellenére csak egy sajátos környezetben, a The Doors atmoszférájában tudta megmutatni és érvényre juttatni.
Zenekari karrierje mellett önálló versesköteteket is publikált, de költőként sosem gondolt rá a világ, az elismerés elmaradt. Kötetei tulajdonképpen megbuktak. A világ nem személyiségére és filozófiájára volt kíváncsi, hanem a rock ikon Morrisonra. Mikor kötete sikertelenségének lehetséges okáról kérdezték, csak ennyit fűzött a dologhoz: „Nem értették meg”. Életének utolsó éveiben még volt egy próbálkozása költői pályájának kibontakoztatására, amikor is már csak a költészettel volt hajlandó foglalkozni. Verseit lemezre vette azzal a szándékkal, hogy megjelenteti első szólólemezét. Az anyag befejezésének halála vetett gátat. Mindenesetre a lemez megjelent halála után „An American Prayer” címmel, de a zenei aláfestést a lemezhez a The Doors megmaradt tagjai biztosították, tehát még ez a kilépési lehetősége is elhamvadt.
Jim Morrison versei elsősorban szabadversek, írásain a szimbolista hatás érződik. Óriási befolyással volt rá Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, William Blake, Joyce, Nietzsche, Poe, Jack London, Oscar Wilde, Keats, Shelley, Walt Whitman, Kerouac Útonja és a görög mítoszvilág. Szinte állandóan olvasott, ha lehetősége volt rá. Ezen túl olyasfajta éleslátással és lángelmével volt megáldva, melyet még a drogok, illetve az alkohol sem tudtak kiirtani belőle.
Verseiben a sorok, gondolatok teljesen szeszélyesen, spontán módon követik egymást. Gyakran előfordul, hogy egymástól teljesen elkülönülnek, semmilyen kapcsolatban sem állnak. Helyenként olyan képeket használ, amik szinte abszurdak és a kívülálló számára érthetetlenek és melyek a lét és a nem-lét határán táncoló Morrison apokaliptikus hangulatú vízióiból táplálkoznak. Összességében azonban verselése sajátos alakjának karakterjegyeivel, személyes előadásmódjával kiegészülve megítélésem szerint, a költészet betetőződése.
Amit számomra a középiskolai tanulmányok során Rimbaud, Ady adott azt, Jim Morrison koronázta meg a költészet legmagasabb fokán. Onnantól kezdve, hogy megismerkedtem írásaival, életpályájával, zenei tevékenységével, a költészet többi része megszűnt számomra. Minden írásművet az általa kialakított mércével mértem, hatása pedig belopta magát személyes költészetembe is.
Mindesetre a világ a mai napig nem foglalkozik különösebben költészetével, bár életéről és zenei karrierjéről sok könyv jelent már meg. Verseit, dalszövegeit angolul még csak-csak el lehet érni, de annál több akadályba ütközünk, ha ezek hiteles magyar változatának felkutatására törekszünk. Bár jelent meg néhány kötetnyi vers magyar fordításban, de azokból hiányoltam a klasszikus szerzemények fordítását, illetve tartalmaztak olyan jegyzeteket, naplótöredékeket is, melyek alapesetben azért nem kifejezetten alkotják egy Jim Morrison tollából származó korrekt verseskötet anyagát. Nyilván ezekkel a rajongóknak igyekeztek kedveskedni, de érzek a dologban egyfajta marketingfogást is. Így ezen kötetek olvasása után akadt némi hiányérzetem.
Ezért is örültem Hobo „A zenének vége” című kötetének, mely Jim Morrison válogatott dalszövegeit, verseit teszi közzé magyar nyelven. A kötetben a legmagvasabb. legemlékezetesebb, legjellegzetesebb versek kapnak helyet, illetve a legnagyobb Doors-slágerek szövegei. Lévén, hogy az egyetlen ilyen jellegű kötetről van szó, azt lehet mondani, hogy a kiadvány a Jim Morrison költészetéért rajongó olvasók bibliája. Akik korábban csak foszlányokban, vagy saját fordításban olvashattak magyar nyelven ritka és magvas Jim Morrison-verseket, azok számára valóságos kincsről van szó.
A kötetből felsejlik Morrison világképe, személyisége, irányultsága és minden elgondolkodtató megsejtése. Tanúi lehetünk a gyermeki én és az érett spirituális vezető megnyilatkozásának is. Olykor közönséges, máskor humoros, megint máskor szelíd és törékeny, összességében pedig érett és elgondolkodtató versekkel, dalszövegekkel találkozunk a kötetben. A sorokból egy törékeny, e világtól elidegenedett, sokszor megfoghatatlan zseni képe rajzolódik ki előttünk. Jim Morrison versei és tettei mindig is teljes összhangban mozogtak. A versekből sokszor csak sejtelmes homályos érzéseket, profetikus víziókat kapunk egy olyan szerző ellentmondásos elmevilágából, aki pusztán átutazó volt ebben a világban, így alakja megfoghatatlan, és aki az őrület valamint a megvilágosodás határán mozgott. Ahogy a könyv fülszövege is írja:

A filmművészetet
otthagyta
a zenéért,
a zenét,
otthagyta
a költészetért,
aztán mindent
otthagyott
velünk együtt
valami másért,
amiről mi még
nem tudunk.

Jim Morrisonban talán az a vonzó rajongói számára, hogy megtestesítette mindazt, amit senki sem mert, és bátran állíthatom, most sem igazán mer. Gátlások nélkül élte- és osztotta meg a világgal személyisége legdestruktívabb, legérzékenyebb és legbölcsebb végleteit. Az emberi viselkedés színskálájának olyan árnyalatait tárta elénk, melyet a legtöbben nem merünk. Mindezt oly módon, hogy volt benne egy olyan megfoghatatlan énszféra is, melyhez senki sem férhetett hozzá és ami mindenki számára titok is marad. Mindemellett rendkívül tudatos is volt művészetében. Zenekarával a színpadon színházi előadáshoz hasonló módon jelenítette meg dalszövegeit, hosszabb történeteket feldolgozó verseit élőben gyakran improvizatív szálakkal egészítette ki, melyek így kisebb színdaraboknak is betudhatóak voltak. Az egyes történetek összes szereplőjét maga játszotta el, melyekben keveredett az ősi görög mítoszvilág, az indiánoktól átvett sámánisztika és a modern Los Angeles-i hétköznapok hangulata. Improvizációi gyakran olyan spontánok, intenzívek, erőteljesek voltak, hogy már saját zenekara sem tudta azt követni a színpadon. Vele minden koncert az elejétől a végéig feszült hangulatban telt, mivel a zenekarnak folyamatosan követnie kellett hirtelen hangulatváltásait, katartikus megnyilvánulásait, majd az ezeket követő szinte andalító hangulatot. Talán furán hangzik, de ennek ellenére legtöbbször mégis előre kialakított, gondosan és aprólékosan kidolgozott koreográfia szerint adott elő a színpadon. Nagy álma volt, hogy egyik hosszabb hangvételű verskoncepciójából önálló lemezt készítsen zenekarával, ám erre sosem került sor. E darab egyes részei helyet kaptak különféle albumokon, illetve a koncertprogramokban is szerepeltek, de teljes egészében csak egyszer játszotta el a The Doors. Ekkor egy 25 perces verzió élő előadására került sor az utolsó koncertek egyikén. Az eredeti verzió, amit Jim Morrison albumra szánt, azonban összesen 45 percre rúgott.
„A zenének vége” című kötet segítségével az olvasó ezekből a momentumokból ízlelhet meg szeleteket, bár azt mondanám, hogy ez is úgy a legélvezetesebb, ha közben az ember betesz a lejátszóba egy-egy koncertfelvételt és az angol szöveghez hozzáolvassa a könyvből a magyar változatot, vagy netán utazás közben fülhallgatón hallgatja a zenét. A hatás ekkor teljes.
A kiadvánnyal kapcsolatban egyetlen szépséghibát találtam, mégpedig azt, hogy helyenként nem értettem egyet a fordítással. Ám ezzel párhuzamosan úgy gondolom mégis hálásnak kell lennünk Hobónak, a Jim Morrison-örökség magyarországi gondozójának ezért a munkájáért! Alább álljon itt néhány vers, gondolat Jim Morrisontól, melyekben megpróbálok egy rövidebb betekintést adni munkáiba. Bár én azt gondolom, hogy verseit, dalszövegeit együtt olvasva lehet csak valós képet kapni munkáiról.

Ars Poetica

Megszülettem, hogy továbbálljak,
álmaim földjén partot érjek.
De vitorláim rossz szelek dagasztották,
s a hosszú úton eltévedtem.
Hajóm életem zátonyára futott,
s most fekszem törötten,
magatehetetlen.

A kém

ISMEREM AZOKAT A SZAVAKAT,
AMELYEKET MÉG KI SEM EJTETTÉL.
MÁR TUDOM HOVÁ TARTASZ,
MIKOR MÉG EL SEM INDULSZ.
TUDOK A FÉLTETT TITKAIDRÓL,
AMIKET MÉLYEN ELREJTESZ.
MINDENT TUDOK RÓLAD, KEDVESEM,
NEM VAGYOK KÉM, CSAK SZERETLEK!


Sziklaszirt

Éjszaka magányom szirtjére ülök,
s sziklaszirtként bámulom a zúgó tengert.
Arcod hűvösében megmártózom,
bocsásd meg türelmetlenségem.
Néhanap fájó szívvel megszököm tőled,
s boldog vagyok, ha újra rád találok.
Nem kéred, mégis adom a szerelmemet.
Oroszlánok jönnek inni karizmom tengeréhez.


Hét pillanat


Az első pillanat, amikor megszületsz, társunkká szegődsz egy idegen világban. A második pillanatban lassan felcseperedsz, s tágra nyitott szemmel rácsodálkozol a világra. A harmadik pillanatban még túl fiatal vagy, hamis álmokban hiszel, rossz utakra kalauzolnak. A negyedik pillanatodban magányos leszel, mint egy kő, társat választasz magadnak, mindörökké szeretni. Az ötödik pillanatban küzdesz, ezer ellenében, s bár nem egyedül vagy, segítségre mégsem számíthatsz. A hatodik pillanatban tested láthatatlan sereg kínozza, gyötri, tiporja, megmarkol az idő vaskeze. A hetedik pillanatban meghalsz. Mi elfelejtünk.